لانبصرُ عبر بندقیتنا إلا مآذن القدس

88
بدون تعليق
لانبصرُ عبر بندقیتنا إلا مآذن القدس

"لانبصرُ عبر بندقیتنا إلا مآذن القدس"

ما از لوله تفنگ خود نمیبینیم به جز مناره های قدس شریف رانظری برای این مطلب ثبت نشده است.
الرأي
ارسال نظر برای این مطلب