حاج قاسم سلیمانی

جان فدا
انتظار
یاران آخرالزمانی
موعود حق
شهید همت که این روزها
عشق به مهدی عشق به خداست
بذر ایثار
دعایی برای جوانان
مجموعه پوستر : جوان انقلابی
تاثیر شهید بر هویت جوانان
تا آخرین فشنگ می‌جنگم
«شهید الهام‌بخش»