حاج قاسم سلیمانی

شهادت غمبار
چهره مبارک
خط مقدم و مقدس
ذره خاک تو چون خورشید است
سِیر ما، از سیره‌ات آغاز شد
فدایی ملت