اسلام

مجموعه پوستر: برای خدا
شجاعِ مظلوم
برای این رفیق وقت بذار
مجموعه پوستر: دوست بی‌نیاز
امام حسن(ع) فاتح دل‌ها
به چه دل خوشیم؟؟؟
مهمانی خدا
کاریکاتور : خودنمایی