ویدئوها

مسیح کردستان
مسیح کردستان
مدافعان حریم عقیله العرب
مدافعان حریم عقیله العرب
عملیات آزادسازی فلوجه
عملیات آزادسازی فلوجه
سرودی بسازید که بچه‌ها وقتی در کوچه راه میروند، آن را زمزمه کنند
سرودی بسازید که بچه‌ها وقتی در کوچه راه میروند، آن را زمزمه کنند
دلیل عجز شماست
دلیل عجز شماست
هدف مکتب تشیع تربیت سرباز عقیدتی است
هدف مکتب تشیع تربیت سرباز عقیدتی است
سلام فرمانده رمز نزدیکی ظهور
سلام فرمانده رمز نزدیکی ظهور
آمریکای بحران ساز
آمریکای بحران ساز
خبر چه سنگینه !
خبر چه سنگینه !
جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم خودشان می بینند
جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم خودشان می بینند
رهبر انقلاب همان جوانِ دلباخته و عاشقی که در میدان جنگ
رهبر انقلاب همان جوانِ دلباخته و عاشقی که در میدان جنگ
کاش در ایام حیاتت اینو بهت میگفتم
کاش در ایام حیاتت اینو بهت میگفتم
وقتی نیروی اسلام در مقابل نیروی کفر وارد میدان میشود
وقتی نیروی اسلام در مقابل نیروی کفر وارد میدان میشود
ما با جنگ مخالفیم
ما با جنگ مخالفیم
مسئله شکار غیر قانونی را جدی بگیرید
مسئله شکار غیر قانونی را جدی بگیرید
چرا اقبال به ایران نیامد؟
چرا اقبال به ایران نیامد؟
با شیوه های قدیمی نمیشه جنگید
با شیوه های قدیمی نمیشه جنگید
با محدود کردن قدرت دفاعی مخالفم
با محدود کردن قدرت دفاعی مخالفم
انتخاب درست ایستادگی در برابر استکبارجهانی
انتخاب درست ایستادگی در برابر استکبارجهانی
وظایف شهید بدرالدین در جبهه مقاومت
وظایف شهید بدرالدین در جبهه مقاومت