حرفهای انقطاع نسلی، روشنفکرانه و غیرواقعی است
4
بدون نظر

حرفهای انقطاع نسلی، روشنفکرانه و غیرواقعی است

ما دهه‌ی هشتادی و دهه‌ی هفتادی و امثال اینها هستید، جوانهای نورس هستید؛ نه امام را دیدید، نه دوران انقلاب را دیدید، نه دوران دفاع مقدّس را دیدید امّا همان روحیه‌ی جوانِ در میدان جنگ در شما هم هست؛ دهه‌ی ۶۰ و ۹۰ و ۸۰ ندارد. این حرفهای انقطاع نسلی و از این حرفهایی که میزنند، حرفهای روشنفکریِ داخل گعده‌های روشنفکرانه است؛ واقعیّتها غیر از این است

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب