خونخوار انسان‌نما

12
بدون نظر
خونخوار انسان‌نمابرنامه شان این است که بلکه بتوانند ملت ایران را با خودشان همراه کنند کاری کنند که ملت ایران عقیده اش بشود عقیده سران انگلیس و آمریکا و امثال
اینها؛ نقشه این است مقصود این است. البته ملت ایران زد توی دهنشان؛ بعد از این هم توی دهنشان خواهد زد.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب