مجموعه پوستر : مکتب امام مکتب امید

8
بدون نظر

حکومت پهلوی در ایران با حمایت همه جانبه سیاسی و تسلیحاتی آمریکا بر سر کار آمده بود، با به کارگیری ساواک از سوی این رژیم کوچک ترین حرکت اعتراضی علیه حکومت در نطفه خفه میشد و معترضین به بدترین شکل ممکن متحمل شکنجه های طاقت فرسا میشدند، هیچ یک از صاحب نظران سیاسی فکر نمیکردند مردم ایران از دست نوشته ها و سخنان امام به چنان خودباوری دست یابند که حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را در ایران به سقوط بکشانند.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب