مجموعه پوستر : هر معلم یک معلم اخلاق

211
بدون نظر

هر معلم یک پرورنده -یعنی معلم اخلاق- هم هست؛ معلم رياضيات، معلم فیزیک، معلم طبیعی، در عین حال معلم اخلاق هم هست. گاهی یک معلم در کلاس، فرض بفرمایید دروسا درس هندسه یادرس شیمی، در زمینه ی مسائل معنوی یا در زمینه ی خداشناسی یک کلمه بر زبانش جاری میشود که گاهی آن یک کلمه، بیش از یک کتاب در ذهن دانش آموز اثر میگذارد و باقی میماند؛ بااخلاق خود، بامنش خود، معلم دارای اخلاق، پرورندهی اخلاق در دانش آموزاست.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب