مواظب روسریِ افتاده روی چشمت باش دختر

21
بدون نظر
مواظب روسریِ افتاده روی چشمت باش دختر


نگذار چشمانت را به روی حقایق ببندند!
نگذار روسری‌ات را بازیچه مطامع سیاسی‌اشان کنند
چشمانت را باز کن و حقایق را ببین!
کریمی، مدیری، علینژاد و حتی من را هم بیخیال شو...
چند ده نفری که در این چند روز کشته شده‌اند را ببین! آشوب را ببین، کوکتول مولوتوفها را ببین که از روسری‌ات ساخته‌اند! دیروزِ سیستان را ببین که غرق خون و آتش بود...  پریروزانِ اشنویه و تهران و تبریز را ببین...
اگر مشکلات خودت را میبینی عیبی ندارد، اما در کنارش آن دختر المپیکی را هم ببین و ایضا آن دختران عصرجدید را! امنیت را هم ببین که چند هفته‌ای است با تیر و ترقه کمی به هم ریخته...
نگذار روسری‌ات را هل بدهند روی چشمانت...
نگذار از تو سوءاستفاده کنند!

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب