اسلام

بانوی با کرامت
حجاب مایه تشخص و آزادی زن
عفت و حیاء
مؤدبانه‌ پدرانه دلسوزانه
ای پسر غرور آفرین ام البنین
زکات زیبایی،پاکدامنی است
گذشت از كسى كه به تو ظلم كرده
نجات بده منو از دست خودم
این روح آرام می گیرد
العجل قرار دل بی‌قرارم
محبین اهل بیت (ع) در آفریقا