آسیا

1 خرداد روز شهادت شهید مدافع حرم حسن صیاد خدایی
1 خرداد روز شهادت شهید مدافع حرم حسن صیاد خدایی
شهید شهبازی و مدیریت منحصر به فردش
شهید شهبازی و مدیریت منحصر به فردش
من بروجردی را از یاد نمیبرم و هیچ وقت فراموش نمیکنم
من بروجردی را از یاد نمیبرم و هیچ وقت فراموش نمیکنم
مجموعه پوستر :  بیچاره ها از ملتی می کشند که دعای بعد نمازشان شهادت است
مجموعه پوستر : بیچاره ها از ملتی می کشند که دعای بعد نمازشان شهادت است
مجموعه پوستر  : در باغ شهادت باز باز است
مجموعه پوستر : در باغ شهادت باز باز است
مجموعه پوستر :  رزق اگر باشد ‌شهادت ‌شام با تهران یکی است
مجموعه پوستر : رزق اگر باشد ‌شهادت ‌شام با تهران یکی است
یک روز تهمت یک روز گلوله
یک روز تهمت یک روز گلوله
هیچ قدرتی در برابر شهادت توانِ ایستادگی ندارد
هیچ قدرتی در برابر شهادت توانِ ایستادگی ندارد
مجموعه پوستر : علل حمایت از فلسطین سری چهارم
مجموعه پوستر : علل حمایت از فلسطین سری چهارم
مجموعه پوستر : قدس خرمشهر دیگر میشود
مجموعه پوستر : قدس خرمشهر دیگر میشود
اگر شهر سقوط کرد آن را دوباره فتح خواهیم کرد
اگر شهر سقوط کرد آن را دوباره فتح خواهیم کرد
مسیح کردستان
مسیح کردستان
مدافعان حریم عقیله العرب
مدافعان حریم عقیله العرب
عملیات آزادسازی فلوجه
عملیات آزادسازی فلوجه
سرودی بسازید که بچه‌ها وقتی در کوچه راه میروند، آن را زمزمه کنند
سرودی بسازید که بچه‌ها وقتی در کوچه راه میروند، آن را زمزمه کنند
دلیل عجز شماست
دلیل عجز شماست
هدف مکتب تشیع تربیت سرباز عقیدتی است
هدف مکتب تشیع تربیت سرباز عقیدتی است
آمریکای بحران ساز
آمریکای بحران ساز
خبر چه سنگینه !
خبر چه سنگینه !
جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم خودشان می بینند
جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم خودشان می بینند