اشغالگران قدس در کشتار جمعه سیاه تهران (2)

2
بدون نظر
اشغالگران قدس در کشتار جمعه سیاه تهران (2)

دولت "اسرائیل" یک گروه کماندوی ورزیده به وسیله هواپیماهای شرکت «اِل.آل» به تهران اعزام داشت که تابع اداره اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی بوده و همه افراد آن، اونیفورم نظامی ارتش ایران را پوشیده بودند. مقامات ایرانی برای پنهان کردن این موضوع، شایع کردند که افراد این گروهان، از بلوچستان به تهران آمده اند.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب