الهی وارستگی از هر چیز و وابستگی به آستانت را موهبتم فرما

25
بدون نظر
الهی وارستگی از هر چیز و وابستگی به آستانت را موهبتم فرما

الهی وارستگی از هر چیز و وابستگی به آستانت را موهبتم فرما

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب