جنگ اوکراین

18
بدون نظر
جنگ اوکراین


شاهدی از غیب بود که بر ایده اهمیت مهم میدان صحه گذاشت و عیان کرد در جایی که کاغذها و قول ها اعتباری ندارد باید با اقتدار دفاعی در میدان از مردم و سرزمین خود دفاع کرد.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب

مطالب مشابه

مطالب مشابه را دنبال کنید...
وصیت به حضور

وصیت به حضور

یکشنبه , 29 بهمن 1402
همه با هم برای ایران آباد

همه با هم برای ایران آباد

یکشنبه , 29 بهمن 1402
مجموعه عکس نوشت : برنده انتخابات

مجموعه عکس نوشت : برنده انتخابات

یکشنبه , 29 بهمن 1402
مجموعه عکس نوشت : انتخاب مردم سری دوم

مجموعه عکس نوشت : انتخاب مردم سری دوم

یکشنبه , 29 بهمن 1402
مجموعه پوستر : کسی که زحمت انتخاب را نمی‌کشد

مجموعه پوستر : کسی که زحمت انتخاب را نمی‌کشد

یکشنبه , 29 بهمن 1402
ما به این دست یک جان بدهکاریم

ما به این دست یک جان بدهکاریم

یکشنبه , 29 بهمن 1402
سپاه مجموعه‌ای از منتظرانِ شهادت است

سپاه مجموعه‌ای از منتظرانِ شهادت است

یکشنبه , 29 بهمن 1402
دشمن را خشمگین کنید

دشمن را خشمگین کنید

یکشنبه , 29 بهمن 1402