خودت را به دست حوادث

1
بدون نظر
خودت را به دست حوادث

خودت را به دست حوادث و جریان ها نسپار؛ چون خدا تو را آفریده است تا بوجود آورنده جریان ها باشی ؛ نه تسلیم شونده در برابر جریان ها

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب