دست قدرت الهی پشتیبان ملت است

13
بدون نظر
دست قدرت الهی پشتیبان ملت است

بدانید عزیزان من! دست قدرت و ارادهی الهی، بر حسب قرائن فراوان، پشتیبان شما ملت است. بدانیدان شاء الله دعای مستجاب ولیعصر (ارواحنا فداه ) متوجه شما ملت است. و بدانید خدای متعال به توفیق و فضل خود، این ملت را به هدفهای بلند و به آرزوهای بزرگ خود خواهد رسانید و ان ش اء الله دشمن را در مقابل شماذلیل و خاکسار خواهد کرد
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب