دشمن!

13
بدون نظر
دشمن!


دیده دشمن برای حمله به شما خواب ندارد ولی شما در غفلت و بی خبری به سر می برید شکست از آن آنانی است که دست از یاری یکدیگر برمی دارند.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب