عاشورا قیام عدالتخواهان

4
بدون نظر
عاشورا قیام عدالتخواهان

با عددی قلیل و ایمانی و عشقی بزرگ در مقابل ستمگران کاخ نشینی و مستکبران غارت گر بود

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب