مجموعه پوستر : برهنگی بیماری عصر ماست

61
بدون نظر
احساس می شود گذشته از انحرافات عملی فراوانی که در زمینه حجاب به وجود آمده است این مسئله و سایر مسائل مربوط به زن وسیلهای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدور صفت که از این پایگاه علیه دین جار و جنجال تبلیغاتی راه بیندازند بدون شک بیماری برهنگی بیماری عصر ماست دیر یا زود این پدیده به
عنوان یک بیماری شناخته خواهد شد.
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب

مطالب مشابه

مطالب مشابه را دنبال کنید...
رَمــی اسرائیل

رَمــی اسرائیل

سه شنبه , 29 خرداد 1403
راه درست، انتخاب است!!

راه درست، انتخاب است!!

سه شنبه , 29 خرداد 1403
خدایا معرفتم ده تا حسینی شوم و حسینی قربانی ات

خدایا معرفتم ده تا حسینی شوم و حسینی قربانی ات

سه شنبه , 29 خرداد 1403
آقایانی كه در تلویزیون به عنوان نامزد ظاهر میشود !!

آقایانی كه در تلویزیون به عنوان نامزد ظاهر میشود !!

سه شنبه , 29 خرداد 1403
مجموعه پوستر : به عشق ایران

مجموعه پوستر : به عشق ایران

سه شنبه , 29 خرداد 1403
مجموعه پوستر :  اصلح کیست؟

مجموعه پوستر : اصلح کیست؟

سه شنبه , 29 خرداد 1403
مجموعه پوستر :  به مثل رئیسی رای بدهیم

مجموعه پوستر : به مثل رئیسی رای بدهیم

سه شنبه , 29 خرداد 1403
مجموعه پوستر :  کسیُ انتخاب کنید که

مجموعه پوستر : کسیُ انتخاب کنید که

دوشنبه , 28 خرداد 1403