مجموعه پوستر : روایت روز شمار محرم

5
بدون نظر

پیامبرکوچک شما دیده به جهان که گشود: نامش را على گذاشتید، همین علی اکبر، که امروز از شدت شباهت به جدتان همه لشکر را به وحشت انداخته است، تا آن نانجیب فریاد بزند: « شما را چه شده؟ پیامبر کجا بود؟ این علی است، پسر بزرگ حسین، امانش ندهید.) من به فدای چشم های شما که در مقابلش شبيه ترین مردم به رسول خدا، ستاره ستاره برخاک چکه کرد، چطور خودتان را تا بالين على رساندید؟ من فدای آن لحظه شما؛ صدای «على الدنيا بعد العفا» يتان هلهله دشمن را به آسمان برده است، صورت برصورت علی گذاشته اید، رمق از پاهایتان رفته و زانوانتان سست شده اند و هیچ چیز حتی فریادهای شادمانه لشکردشمن، نمی تواند از جا بلندتان کند... وای برمن سلام علی اکبرا على بزرگتر از علی های سه گانه حسین!
سلام شبیه ترین مردم به رسول خدا.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب