محیط ورزشی متاثر از معنویت شهدای ورزشکار است

5
بدون نظر
محیط ورزشی متاثر از معنویت شهدای ورزشکار است


امروز محیط ورزشی ما خوشبختانه متأثر از همین معنویتی است که شهدای عزیز ورزشکار ما در جامعه ایجاد کرده اند... آن کسانی که میخواهند ملت ایران را درست بشناسند، روی این پدیده توجّه کنند؛ معنا دارد اینکه جوان ورزشکار ما که جلوی چشم میلیونها و گاهی صدها میلیون [نفر] روی سکو ،میرود این جور به معنویت و به خدا و به اولیای خدا اظهار ارادت میکند.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب