همه‌ی دشت و بیابان پُرِ اکبر شده است

1
بدون نظر
همه‌ی دشت و بیابان پُرِ اکبر شده است

مانده در دایره‌ی دیده‌ی لشگر چه کند
همه‌ی دشت و بیابان پُرِ اکبر شده است

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب