یادگیری همزیستی در حج

96
بدون نظر
یادگیری همزیستی در حج


الان مشکلات بشر در دنیا از چیست؟ این است که همزیستی بلد نیستند؛ به همدیگر زور میگویند به همدیگر ضربه میزنند.حج همزیستی را یاد میدهد؛ در یک ابرهه ی محدودی یک نمونه ای از همزیستی را به شما نشان میدهد، میگوید این جوری باید زندگی کنید.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب