جو بایدن

دسته‌بندی یا کلید‌واژه مورد نظر خود را انتخاب کنید...
خون آشام مظلوم
سه شنبه , 25 اردیبهشت 1403 1493
اشتباه کردی!
چهارشنبه , 5 اردیبهشت 1403 87
بایدن نکن
سه شنبه , 21 آذر 1402 68
افزایش سوخت در آمریکا
شنبه , 8 مهر 1402 34