شهیدِ خویشِ دریا
3
بدون نظر

شهیدِ خویشِ دریا

مادر یعنی انسانی بزرگ، انسان بلند مرتبه و والا مقام و مادر شهید یعنی انسانی که از بزرگترین دارایی اش، از بزرگترین ثروتش و از بهترین چیزی که در زندگی آن را داشت گذشت تا راه خدا و آرمان های خداگونه حفظ گردد.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب