مسجد باید محل تمرین زندگی متحدانه باشد
1
بدون نظر

مسجد باید محل تمرین زندگی متحدانه باشد

 هر امام_جماعت محترمی باید یک دوره آموزش ببینید که چطور مردم را برای زندگی_جمعی آموزش، تمرین و انگیزه بدهد و مصادیق آن را مشخص کند

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب