نفس اماره و لوامه
4
بدون نظر

نفس اماره و لوامه

انسان اگر خود را به حق مشغول نکند
نفس او، او را به باطل سرگرم می کند
تمام تلاش و کوشش شیطان این است که انسان را از آن اهم باز بدارد
انسان وقتی به آن اهم رسید از چنگ شیطان فرار می کند
تا توانست انسان را به حرام می کشاند
«فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»
نشد با معاصی صغیره
انسان تابع شیطان نشد در معاصی کبیره
و تابع شیطان نشد در معاصی صغیره
او را به مکروهات سرگرم می کند
اگر تابع شیطان نشد در مکروهات
شیطان او را به مباحات سرگرم می کند
می گوید این ها چه عیب دارد؟! مگر چی است این ها؟!
اگر انسان خود را از چنگ شیطان در سرگرمی و مباحات نجات داد
شیطان او را با مستحبات سرگرم می کند که از واجب بماند
نوبت به واجب که رسید با یک وضع ساده می گذرد
اگر نشد انسان تمکین نکرد
شیطان انسان  را به واجب های متعارف سرگرم می کند که از واجب اهم بماند...

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب