گروهک های کومله؛ از اعتراض های عادی تا تغییر فاز
1
بدون نظر

گروهک های کومله؛ از اعتراض های عادی تا تغییر فاز

گروهک های کومله؛ از اعتراض های عادی تا تغییر فاز و تشویق مردم به اغتشاشات و آسیب به اموال دولتی


مستنداتی از حضور سرکرده های گروهک های تروریستی در آشوب های اخیر و نقش مستقیم آنها

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب