شهادت غمبار

5
بدون نظر
شهادت غمبار

شهادت غمبار و دردناک حسین بن علی ع به همراه برادران و برادرزاده ها و همه کسان او آنقدر سنگین بودکه عالم خلقت تا ابد از آن واقعه شرمگین است. حادثه ای که عرب درتاریخ خود، مشابه آن راندیده و نشنیده بود.

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب