مجموعه پوستر : زندانی‌ات را بکش!

13
بدون نظر

هارون برای زندان بان ‎امام_کاظم پیغام فرستاد: "زندانی‌ات را بکش!"
دستور را که خواند شروع کرد به لرزیدن.
برای هارون نوشت:
"به خدا نمی‌کشمش! هر روز می‌ایستم پشتِ درِ زندان گوش میکنم بلکه، یک بار به من یا تو نفرین کند با این همه اذیت، نمی‌کند.
می‌فهمی؟
فقط دعا می‌کند!

نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب