جمهوری اسلامی

هدف قیام حسینی
پادزهر فتنه‌ها
آن بالا
تاسیس حکومت اسلامی
مجموعه پوستر :  به راه امام